בחיבור מקודש להדרכה הפנימית הקיימת בכל אחד, נזמן ונקבל למרחבינו רפואה, אור ואהבה לכל אותם חלקים אשר מבקשים זאת, בגופינו ,נפשינו ובמחשבתינו.

אשר נוכל לפסוע בגן העדן , הבריאה , בקלילות בשמחה בהגשמה ובבריאות טובה.